دانشجویان محترم جهت رویت لیست اساتید پروژه پایانی و دریافت فرم پروپوزال به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

لیست اساتید
فرم پروپوزال

ثبت نام دوره های MBA
ثبت نام دوره های DBA
معرفی برترین شرکت های آذربایجان