برنامه کلاسی دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی - سال 96
برنامه کلاسی


برنامه کلاسی دوره راهنمایان فرهنگی بین المللی - سال 96
برنامه کلاسی

ثبت نام دوره های MBA
ثبت نام دوره های DBA
معرفی برترین شرکت های آذربایجان