دانشجویان محترم جهت رویت برنامه کلاسی مورخه های 24 و 25 اسفند به لینک زیر مراجعه فرمائید:

**برنامه کلاسی**